Menu

Duyurular


Balıkçı Gemisi ‘Homeland’ Ile RO-RO Gemisi ‘Scottish Viking’in Çatışması Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0100-078 = 15/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/02/2011 tarih ve  598-078/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 19.01.2011 tarihli ve MC(11)07 sayılı yazısına atfen;

 

Balıkçı gemisi ‘Homeland’ ile ro-ro gemisi ‘Scottish Viking’in çatıştığı balıkçı gemisinin battığı ve mürettebatın öldüğü bildirilmektedir. Kazaya neden olan faktörler arasında balıkçı gemisinin kaza riskinin belirlenmesi konusunda hataya düşüldüğü ve gerekli gözlemlerin yapılmamış olması belirtilmektedir. Ayrıca raporda, ro-ro gemisinin köprüüstü ekibinde bir tedbirsizlik ve şirketin seyir politika ve prosedürlerine uyumsuzluğa rastlandığı bildirilmektedir. Özellikle ro-ro gemisinin önceden çatışma riski olup olmadığını değerlendirmemesi ve yeterli şekilde diğer geminin rotasını gözlemlemediği ve tahmin edemediği, çatışmanın muhtemel olduğu anlaşıldığında ise ‘Scottish Viking’ gemisinin gerekli eylemlerde bulunmadığı belirtilmektedir.

 

MAIB (İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Bürosu), soruşturmasında her iki geminin de kusurlu hareketlerinin de altını çizmiştir. Aşağıda belirtilen başlıklar güvenli bir seyir sağlamak için uygulanması gereken ve ‘Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün gerektirdiği hususlardır.

 

Yukarıda bahsedilen kazada görülen ihmaller:

 

Gözcü bulundurulması- erken uyarı ve gözlem için gerekmektedir.

 

Çatışma riskinin göz önünde bulundurulması -  radar kullanımı gerekmektedir, gözcü ve radar yerine gereksiz olarak AIS’e güvenilmiş olması.

 

Kazayı engellemek üzere doğru girişimde bulunulması – kaza meydana gelmeden harekete geçilmesi için gereklidir. Önleyici olarak ve gemi mürettebatını ‘Ya olursa?’ sorusunu sormaya yöneltmek için gereklidir.

 

Serdümen kullanılması – mevcut şartların yanı sıra, acil durumlarda, rota değişikliğini el donanımımı ile değiştirilebilmesini sağlar.

                       

Uygun sesli sinyallerin verilmesi – gemilerin hareketlerinin yanlış anlaşılmasını önlemek için doğru sinyallerin verilmesi gerekmektedir.

                                  

Prosedürlerin uygulanması – Kaptan’ın gözetim ve yaptırımı altında, şirket  denetimlerinde ve VDR’nin denetimlerde kullanılması.

 

Bu MAIB Raporunun  ve yakın zamanda çıkarılan diğer raporların; radar ve ARPA’nın güvenli ve etkin şekilde kullanımını   hariç bırakarak, çatışma riskini saptamak için bir seyrüsefer (navigasyon) vasıtası olarak AIS’in giderek artan şekilde kullanıldığını  doğrulamalarından ICS özellikle endişe duymaktadır. 

 

           Tüm Gemilerde AIS bulunmamaktadır.

 

           Vardiya Zabiti her zaman özellikle diğer gemiler, gezinti tekneleri balıkçı gemileri ve savaş gemileri olmak üzere diğer gemilerden ve kıyıda bulunan AIS ile donatılmamış, Gemi Trafik Hizmetleri olduğundan (Vessel Traffic Services) haberdar olmalıdır. 

           Vardiya Zabiti her zaman, diğer gemilerdeki teçhizi zorunlu olan AIS’in bazı şartlar altında kaptanların kararları doğrultusunda devreden çıkarılmış olabileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

 

ICS aralarında Köprüüstü Prosedürleri Rehberi ve IMO Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu (ISM) da olan birçok rehber düzenlemiştir. MAIB gözlemleri ICS yayınlarındaki birçok tavsiyelere uyulmadığını doğrulamaktadır.”

 

Denilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz