Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi’ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

SİRKÜLER NO: 20.3  / 623-481 = 10/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/08/2017 tarih ve 3077-531/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (ICS) 09.08.2017 tarihli ve MC(17)42 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri; gemi sahipleri/işletmecilerinin, Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi kapsamındaki zorunlulukları ve sorumluluklarını öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla ICS tarafından hazırlanan "Sıkça Sorulan Sorular" listesine dikkat etmeye ve mümkün olduğunca geniş bir şekilde bu bilgiyi yaymaya davet edilmektedir.

ICS tarafından, Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin yakında yürürlüğe girecek olması dikkate alınarak hazırlanan "Sıkça Sorulan Sorular" listesi http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/environmental-protection/ballast-water-management---frequently-asked-questions-(faqs).pdf?sfvrsn=4 bağlantısında yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz