Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi Eğitimine İlişkin Çalışma Grubu Görüşmeleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 875-658 = 23/11/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.11.2018 tarih ve 4405-688/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 01.11.2018 tarih ve MT(18)15 sayılı yazısı ve eki’ne atfen;

 

Üyelere, balast suyu yönetimi ile ilgili eğitim konusunu görüşecek olan çalışma grubunun, 26 Kasım 2018 tarihinde Londra bulunan ICS ofislerinde 13.00-17.00 saatleri arasında toplanacağı bildirilmektedir. Söz konusu yazı ve Ek'inin özet Türkçe çevirisi Ek’te yer aldığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1:

Ek 2:

Ek 3:

Ek 4:

Ek 5:

Ek 6:

Dağıtım: Tüm üyelerimiz