Menu

Duyurular


Balast Suyu Hususunda Yapılan Bir Girişim

SİRKÜLER NO: 20.3 / 0128-104 = 16/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/02/2010 tarih ve  0721-91/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“28 Ocak 2010 tarihli Lloyd’s List gazetesinde, Craig Eason imzası ile yayınlanan bir yazısına atfen; dünya bilimsel kuruluşları yetkililerinin gemilere ait balast suyu iyileştirme sistemlerinin nasıl denendiğini görüşmek için ilk defa olarak Malmö, İsveç’de bir araya geldikleri belirtilmektedir. Söz konusu Toplantı, Balast Suyu Forumu’ndan önce yapılmış olup, bundan amacın gemi sahiplerinin kısa zaman içinde uygulamaya zorlanacakları teknolojiler için bir kıyaslama seviyesi bulmak olduğu belirtilmiştir.

 

Dünya Denizcilik Üniversitesi tarafından düzenlenen Malmö’deki Balast Suyu Forumunda, diğer hususların yanı sıra, balast suyunu iyileştirmek için daha hassas sistemlerin nasıl geliştirilebileceğinin incelendiği de bildirilmektedir.

 

İlgi yazı ve İMEAK Deniz Ticaret Odasınca yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmuştur.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı ve Türkçe çevirisi

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz