Menu

Duyurular


Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Hk.

SİRKÜLER NO: 10.5 / 124-101 = 20/02/2015
 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 01 Şubat 2015  tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,"Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" aşağıda sunulmaktadır.
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/7149
Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2014 tarihli ve 83 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                                                                                                       
                              
 
Eki için tıklayınız