Menu

Duyurular


Avrupa Komisyonu Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 285-219 = 20/04/2020 


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 17.04.2020 tarih ve E.536 sayılı yazısı.

 

İlgi; a) Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2020 tarih ve E.24365 sayılı yazısı.

      b) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2020 tarih ve E.24116 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) yazıda, (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, gemilerdeki gemiadamlarının, yolcuların ve diğer kişilerin sağlığının korunması, ülkesine gönderimi ve seyahat düzenlemelerine ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde rehber yayımladığı bildirilmektedir. Bahse konu rehber ayrıca, gemiden ayrılacak olan gemiadamları ile donatan ve işletenlerin yükümlülüklerini içermekte olup, Avrupa Birliği limanlarına sefer yapan gemilerde ilgi (b) yazının ekinde sunulan Avrupa Komisyonu rehberinin dikkate alınması istenilmektedir.

 

Bu itibarla, Avrupa Birliği limanlarına sefer yapan gemiler tarafından yazımız ekinde bulunan söz konusu rehberin dikkate alınması ve tüm bağlılarınıza konu hakkında bilgi verilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.      

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz