Menu

Duyurular


Avrupa ile ilgili olarak Zika Virüsü Alarmı

SİRKÜLER NO: 22.3  / 400-335 = 24/05/2016                                

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/05/2016 tarih ve 2067-393/2016 sayılı yazısında;
 
“İlgi: (a) 02.02.2016 tarih ve 506 sayılı, Sirküler No: 96 / 2016 Sirküler yazımız.
       (b) 11.02.2016 tarih ve 633 sayılı, Sirküler No: 117 / 2016 Sirküler yazımız.
       (c) Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 18.05.2016 tarih ve LA(16)31 sayılı yazısına atfen ;  

(a) ve (b) Sirküler yazılarımızla, Dünya Sağlık Örgütü'nden (World Health Organization – WHO) alınan Zika Virüsü ile ilgili bilgiler Denizcilik Sektörümüze bildirilmişti.

ICS'den son olarak Odamıza gönderilen, "Avrupa ile İlgili olarak Zika Alarmı" başlıklı İlgi ( c  ) yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), bu yaz Atlas Okyanusundaki Madeira Adaları ve Gürcistan'da (Georgia) Zika Virüsü salgını olması riskinin büyük olduğu uyarısında bulunduğuna ICS Üyelerinin dikkati  çekilmektedir.
 
Hastalığı bulaştıran sivrisineklerin sokması yoluyla yayılan bu virüsün 2016 yazına  kadar Avrupa'da yayılmasının beklendiği, ancak risk derecesinin "düşük – orta derecede" olduğu belirtilmektedir.
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Bu virüsün, Aedes aegyti adlı sivrisinek tipinin yaşadığı bölgelerde ortaya çıkması ihtimalinin "yüksek" olduğu bilgisini vermiştir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (The European Centre for Disease Prevention and Control), bu sivrisinek tipinin son zamanlarda Madeira Adaları, Hollanda ve Kuzey Doğu Karadeniz Sahilinde (Güney Rusya ve Gürcistan) görüldüğünün rapor edildiğini bildirmektedir.

Başka bir tip sivrisineğin – the Aedes albopictus – her zaman görüldüğü 18 Avrupa ülkesinde bu  virüsün görülmesi ihtimali "orta derecededir".  Bu ülkeler: Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Gürcistan, Yunanistan, İsrail, İtalya, Malta, Monaco, Karadağ (Montenegro), Romanya, San Marino, Slovenya, İspanya, İsviçre, Türkiye ve Vatikan'dır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Zika'nın 36 diğer Avrupa ülkesinde ortaya çıkma ihtimalinin "düşük, çok düşük veya hiç" olduğunu bildirmektedir
 
Tüm Güney ve Orta Amerika'da büyük ölçüde yayılmış olan Zika Virüsünün microcephaly denen ve yeni doğan bebeklerin küçük kafalı olmaları sonucunu doğuran bir çeşit doğum kusurundan potansiyel  olarak sorumlu olduğu düşünülmektedir.  Aynı zamanda Guillain-Barre sendromu (hastalık belirtileri) ile de bağlantılı olduğu belirtilen bu rahatsızlık sinir sistemini vurmakta olup, felce yol açabilir Hamile olan veya hamile kalmayı planlayan kadınların ve eşlerinin bu virüs dolayısıyla risk altında olan bölgelerden uzak durmaları ve bulaşmasından kaçınmak için sağlıkla ilgili bilgilere dikkat etmeleri tavsiye edilmiştir.   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) websitesinden daha fazla bilgi sağlanabilir:
 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
 
İlave bilgi sağlandığı zaman ICS Üyelerine duyurulacaktır."

İlgi ( c ) yazı ilişikte sunulmuştur (Ek-1).”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                           Saygılarımızla,
                                                                       Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                          Emin EMİNOĞLU
                                                                                             Genel Sekreter
 
 
Ek-1: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz