Menu

Duyurular


Atık Alım Sabit Ücret Ödemesi

SİRKÜLER NO: 20.3 / 0113-093 = 11/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/02/2010 tarih ve  0540-69/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi:(a)26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Gemilerden Atık Alınması ve

         Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”.

     (b)05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

         Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliği” (Tebliğ No: 2009/3) 

     (c)İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin 01.01.2010 tarihli ve 44 sayılı yazısı.

 

Atık Alım Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi, İlgi(a)Yönetmelik Md.26 gereğince belirlenmekte olup 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren İlgi(b) Tebliğ ile uygulanmaktadır.

 

İlgi (c) yazı ile birlikte sunulan bahse konu Tebliğe ait Ek-2 Md.2’de yer alan “ Tüm gemiler, liman atık alım tesislerince verilen hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli katkıyı sağlarlar. Bunun için, Ek-1’in birinci kısmında belirtilen oranlarda, GRT büyüklüklerine göre sabit ücret ödenmesi zorunludur” hükmü çerçevesinde, İstanbul’da Gemilerden Atık Alım Hizmeti ve Atık Kabul Tesisi işletmesini yapan kurumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu ve bu kapsamda Sabit Ücret Ödemelerinin İstaç A.Ş. adına Vakıflar Bankası Valide Sultan Şubesi (345) TR 78 0001 5001 5800 7286 8176 00 No’lu TL hesabına yatırılacağı Ek’te bildirilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı ( 3 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz