Menu

Duyurular


Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün (AFGM) Onaylı Tedarikçileri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 395-256 = 22/05/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.05.2019 tarih ve 1971-345/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.05.2019 tarih ve 5176 sayılı yazısından bahisle;

 

“Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden Birlikleri gönderilen 05.04.2019 tarih ve 26588592-410.01.08-E.194043 sayılı yazıda; Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 adet Askeri Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyecek firmalara yazıları ekinde gönderilen "AFGM Onaylı Tedarikçilerle" ilgili yazının duyurulması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz