Menu

Duyurular


Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. ve Tozla Mücadele Yönetmelikleri Taslağı Hk.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 700-495 =  20/11/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/11/2012 tarih ve  4393-562 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 13.11.2012 tarihli ve 23653 sayılı yazısına atfen;

    

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca hazırlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Tozla Mücadele Yönetmeliği Taslağı” kurum görüşlerine açılmış ve İlgi yazı ile bildirilmiştir.

 

Söz konusu Taslak Yönetmelikler Odamız web sayfası www.denizticaretodasi.org “Duyurular” bölümünde yayınlanmakta olup görüş ve önerilerinizin en geç 26 Kasım 2012 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususunu arz ve rica ederiz.

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

EKLER:

Ek-1:Taslak Yönetmelikler

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz