Menu

Duyurular


Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) İletişim Bilgileri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 859-645 = 19/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.11.2018 tarih ve 4352-680/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 15.11.2018 tarih ve E.85682 sayılı yazısına atfen;

 

12.12.2001 tarih ve 24611 sayılı Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği ve 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ gereği; Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin (AAKKM) deniz ve hava vasıtalarından kaynaklı arama kurtarma hususlarında en üst düzeyde koordinasyonu sağlamakla görevlendirildiği,

AAKKM'de kullanılmak üzere 0552 727 0 727 (0552 SAR 0 SAR) GSM numarası ve SAR@uab.gov.tr e-posta adresinin kullanıma açıldığı, mevcut e-posta adreslerinin uzantısının da "uab.gov.tr" olarak değiştiği, Merkezin güncel iletişim bilgilerinin de İlgi yazı Ek'inde yer aldığı,

 

Buna göre, kayıtlardaki AAKKM iletişim bilgilerinin Ek'te yer alan bilgilere göre güncellenmesi ve bu bilgilerin;  

Haftalık yayınlanan "Denizcilere İlanlar Bülteni" aracılığı ile duyurulması (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı),

 

Bağlı birimlerimiz aracılığıyla denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara duyurulması ve gemilerdeki kayıtlı bilgilerin güncellenmesinin sağlanması (Deniz Ticaret Odaları) hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz