Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Ocak ve Şubat 2015 Raporları Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/174-140  = 16/03/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/03/2015 tarih ve 1153-208 /2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası'ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporları dikkate almaya davet edilmektedirler.
Amerika Deniz Ticaret Odası'nın Ocak ve Şubat aylarına ait raporları ekte sunulmaktadır. Ocak ayı raporu aşağıdaki hususları içermektedir:
Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Komutanlığı (United States Coast Guard – USCG), gemi adamlarının denizcilik tesislerine erişimi hususunu ele alan taslak bir kural yayınlamıştır.
USCG, denizcilikte siber güvenlik standartları hakkındaki kılavuzun hangi öğelerden oluşturulması gerektiğine dair kamuya açık bir toplantıyı 2015 yılı Ocak ayının ortasında düzenlemiştir.
ABD Çevre Koruma Dairesi'nin (Environmental Protection Agency – EPA) eNOI sistemini kullanan gemi genel izni (vessel general permit – VGP) yıllık raporlarının bildirilmesi konusundaki web tabanlı bir seminer süresince gerçekleşen tartışmalar Ocak ayı raporunda yer almaktadır.
Yakıt standardında düşük kükürt kullanımına ilişkin kuralın ihlal edilmesi durumuna karşı EPA'nın 15 Ocak 2015 tarihinde ilan edilen ceza politikasının detayları yer almaktadır.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi'nin (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) öldürücü olmayan caydırıcılık araçlarının kullanımı hakkında kurallar yayınlama niyetine dair bir bildirisine cevaben CSA tarafından oluşturulan görüşlerin bir özeti CSA Ocak ayı raporunda yer almaktadır.
Şubat ayı raporu ise aşağıdaki hususları içermektedir:
Birbirini tamamlayan iki yasa, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ne sunulmuştur. Bu yasaların geçmesi durumunda ABD sularındaki gemilerin normal faaliyetlerine ait boşaltımlarını düzenlemek amacıyla tek bir Federal program oluşturulacaktır. (Söz konusu boşaltımlar halihazırda USCG ve EPA gereğince düzenlenmektedir.)
Balast suyu arıtma sistemleri için USCG Tip Onayı uygulamalarının durumu ve ultraviyole test protokollerinin gelişmesi hakkında güncel bilgiler yer almaktadır. CSA, USCG'ın ya da bağımsız laboratuvarların daha fazla bilgi veremeyecek olmalarına rağmen, en azından 9 sistemin test edilmek üzere sırada beklediğini belirtmektedir.
Gemi adamlarının denizcilik tesislerine erişimine dair taslak kural hakkında CSA bir değerlendirme yapmıştır. CSA'nın görüşleri gemi adamlarının denizcilik tesislerine zamanında ve masrafsız şekilde erişimini desteklemektedir.
 
 
 
2
USCG'nin denizcilikte siber saldırı standartları kılavuzunun temelini oluşturması gereken öğelerle ilgili ilk kamuya açık toplantısını takiben, CSA tüzel kişiler için uygun kılavuz geliştirmek üzere USCG ile birlikte çalışmaktadır. CSA tarafından bahse konu işbirliğinin bir parçası olarak teslim edilen görüşler Şubat ayı raporunda yer almaktadır."
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz