Menu

Duyurular


AIS Yıllık Testleri Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0395-275 =  26/06/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/06/2012 tarih ve  2504-317 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2012 tarih ve 9353 sayılı yazısına atfen;

 

1. 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Kural V/19.2.4’e göre uluslararası sefer yapan 300 GT ve üstü tüm gemilerin, uluslararası sefer yapmayan 500 GT ve üstü tüm yük gemilerinin ve boyutlarına bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) ile donatılmış olması gerektiği,

 

2. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyeti Komitesi’nin MSC.308(88) rumuzlu kararı ile kabul ettiği ve 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan SOLAS değişiklikleri ile AIS cihazlarının yıllık testlerinin zorunlu hale getirildiği,

 

3. SOLAS Sözleşmesinin birinci paragrafta değinilen kuralı çerçevesinde AIS cihazı bulundurma zorunluluğu bulunan Türk Bayraklı gemilerdeki cihazların, anılan tarihten sonraki ilk Uluslararası Teçhizat Emniyet Belgesi sörveylerine kadar 2011/7 sayılı Genelge’de belirlenen hususlar çerçevesinde yıllık teste tabi tutulacakları, uluslararası sefer yapmayan 500 GT ve üstü yük gemilerinin AIS yıllık testlerinin ise 1 Temmuz 2012’den sonraki ilk Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) sörveyine kadar yapılacağı,

 

4. AIS yıllık testlerinin dağıtım yapılan yetkilendirilmiş kuruluşlar veya bu kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş radyo uzmanları tarafından yapılacağı,

 

5. Yukarıdaki paragrafta değinilen “ilk sörvey” teriminin 2011/17 sayılı Genelge’de belirtilen şekilde yorumlanacağı,

 

6. 2011/7 ve 2011/17 sayılı Genelgelere https://atlantis.denizcilik.gov.tr/mevzuat rumuzlu internet sayfasından ulaşılabileceği,

 

7. AIS yıllık testinin yapılması, ilgili Uluslararası Teçhizat Emniyet Belgesi ve/veya Denize Elverişlilik Belgesinin düzenlenmesi, yenilenmesi veya vize edilmesi için ön şart olup bu şartı karşılamayan gemilere hiçbir şekilde belge düzenlenmeyeceği,

 

8. AIS yıllık testinin yapılmamış olmasının önsörvey ve program dışı sörveylerde ve ayrıca yurt içi ve yurt dışı Liman Devleti Denetimlerinde tutulma maddesi olarak yorumlanacağı,

belirtilmektedir “

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz