Menu

Duyurular


ADR Taşıma Evrakı

SİRKÜLER NO: 3.2 / 693-485 = 17/09/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.09.2019 tarih ve 3283-617/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında;

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde her taşıma için taşıma evrakı düzenlenmesinin zorunlu olduğu,

Bu kapsamda ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde hazırlanan taşıma evrakına ilişkin bilgilerinin; Gönderimleri için bir bilgisayar programı kullanmayanların, U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi)  yük taşıma kaydı bildirimini e-devlet hizmeti üzerinden giriş yaparak,

Gönderimleri için bir bilgisayar programı kullananların;  

Kendi bilgisayar programlarını U-ETDS web servislerini kullanarak U-ETDS sistemine entegre etmek suretiyle, gönderimde bulunabileceği,

Detaylı bilgiye; https://uetds.uab.gov.tr/teknik-dokumanlar adresinden ulaşılabileceği, taşıma evrakının sistem üzerinden girişinin 16.09.2019 tarihi itibarı ile yapılabileceği, bununla birlikte, 01.01.2020 tarihinden sonra taşıma evrakının sistem üzerinden düzenlenmesinin zorunlu olduğu,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Yük Taşıma Bildirimi Kaydı Yardım Kılavuzu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz