Menu

Duyurular


ABD Çevre Koruma İdaresi (EPA)- Denizi Kirleten Unsurların Boşaltımının...

SİRKÜLER NO: 9.1 / 0134-0111 = 17/02/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/02/2009 tarih ve  697-83/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi  (a) Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 05.01.2009 tarih ve MC(09)02 sayılı yazı.    

      (b) ABD Çevre Koruma İdaresi (EPA) internet sitesi-

      http://www.epa.gov/EPA-WATER/2008/December/Day-29/w30816.htm

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen İlgi yazıda, Amerika Deniz Ticaret Odası’nın, ABD Çevre Koruma İdaresi (EPA)- Denizi Kirleten Unsurların Boşaltımının Önlenmesine Ait Ulusal Sistem (NPDES- National Pollutant Discharge Elimination System) uygulamaları hakkındaki incelemesi yer almaktadır. Buna göre, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi, uygulamanın başlamasını 6 Şubat 2009 tarihine ertelemiştir. Yazıda, ayrıca, Temiz Su Yasası (Clean Water Act) 401. Madde uyarınca, sertifikalandırmanın eyaletlerin sorumluluğunda olduğu ve her eyaletin, gerektiğinde, ek şart ekleyebileceği belirtilmektedir. Bununla beraber, gemi genel izinlerinin (vessel general permit), ABD deniz sahasında, 3 deniz mili içerisinde, tüm ticari ve balıkçılıkla uğraşmayan gemilere (bayrağına bakılmaksızın) uygulanacağı bildirilmiştir. Her geminin geçiş için bireysel izin almasına gerek yoktur, ancak, boşaltım (genel izinde söz konusu olan 26 özel boşaltım maddesi) sınırlamalarına uyulacağına dair bir niyet bildirisi bulundurulmalıdır. 300 gros ton ve üzeri gemiler veya 8 metreküpten daha fazla balast suyu basma kapasitesine sahip gemiler, niyet bildirisi (NOI-Notice of Intent) sunmak zorundadırlar. Mevcut gemiler, EPA tarafından geliştirilen elektronik NOI yoluyla 19 Haziran 2009 tarihinden itibaren dosyalarını hazırlayabileceklerdir. Dosyalar, 19 Eylül 2009 tarihine kadar hazır olmalıdır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı ve ek’i

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz