Menu

Duyurular


ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 633-486 = 15/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/08/2017 tarih ve 3110-534/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 10.08.2017 tarih ve 12546 sayılı yazısına atfen;

İran'ın "Simorgh" adlı taşıyıcı füzeyi uzaya fırlatmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde yapılan, halen Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan "Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)"a bağlı İran'da yerleşik altı (6) firmaya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığına yönelik açıklamanın, Washington Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza iletildiği ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından da TOBB'a iletildiği bilgisi verilmektedir. Söz konusu 6 firmaya ait bilgiler Ek'te (Ek-1) sunulmaktadır.

 

İlgi yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz