Menu

Duyurular


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0568-464 = 07/10/2009

 

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/9/2009 tarihli ve 20299 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarih ve 2009/15481 karar sayısı ile  kararlaştırılmıştır.

 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Bakanlar Kurulu Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz