Menu

Duyurular


4000 Adet M423 Tapası İçin Birim Net Patlayıcı Taşıması Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 657-554  = 16/10/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/10/2015 tarih ve 4048-734/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“01.10.2015 tarih ve 3851/702 sayılı yazılarına atfen;
 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 4000 Adet M423 Tapası Taşıttırılması İlgi Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
Bu defa Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.10.2015 tarihli e-posta mesajı ile, Busan/Güney Kore limanından Derince limanına taşıttırılma ihalesi yapılacak olan 1340.SVG.0746 nolu dosya konusu 4000 adet M423 tapası için birim net patlayıcı miktarının 9,18 gr. olup toplam net patlayıcı miktarının 36,7 kg. olduğu hususu bildirilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
Dağıtım: Tüm üyelerimiz