Menu

Duyurular


3.021 Kg Tetril’in Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 253-201 = 29/03/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/03/2018 tarih ve 1241-189/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 27.03.2018 tarih ve SVG.0912/025 sayılı yazısına atfen;

 

Kurumlarının ihtiyacı olan 3.021 Kg Tetril”in Nisan 2018 ayı içinde sevke hazır olacağı,  FOB Doğu Kıyısı Limanı ABD’den Derince Limanına yazıları ekinde verilen “Doküman”a uygun olarak taşıttırılacağı,

 

İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, Verilmesi Zorunlu Olan Belgelerle Birlikte kapalı zarf içerisinde elden veya posta yoluyla 02/04/2018 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi istenmektedir.

 

İlgi yazı ve ekleri İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari” ve “İhale” Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz