Menu

Duyurular


2216 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı / Yemen Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 302-258= 20/05/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/05/2015 tarih ve 2139-385/2015 sayılı yazısı.
"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 08.05.2015 tarihli 31861 sayılı yazısına atfen;
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen oturumunda Yemen'e ilişkin 2216 sayılı kararın kabul edildiği ve bu karar uyarınca Yemen' e silah ambargosu uygulanacağı belirtilerek, uluslararası topluma EK' te sunulan ilgi yazı içeriğindeki hususlara uyma zorunluluğunun getirildiği ifade edilmektedir. Ayrıca , bölgesel ve uluslararası yansımaları da bulunan Yemen'de devam eden istikrarsızlığın, özellikle anılan ülkeye yönelik yasadışı silah ticaretinin artmasına neden olduğu ve kararda yer alan ''silah'' tanımının, ülkemizde ihracı için ön izin zorunluluğu bulunmayan av tüfekleri ile dönüştürülmeye müsait kurusıkı silahları da kapsadığı belirtilmektedir. Nihai olarak , uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla , 2216 sayılı BMGK Kararının Yemen'e silah ambargosuna yönelik hükümleri içeren maddelerine uygun hareket edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır."
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
EK: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz