Menu

Duyurular


2016 Yılı “Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC)”

SİRKÜLER NO: 22.3  / 641-525 = 18/08/2016

 

 

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.08.2016 tarih ve 3206-582/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“(a):     20.07.2016 tarih ve 2838 sayılı Odamız yazısı.

  (b):     Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)'nun 16.08.2016 tarih ve bila sayılı yazısı.

 

İlgi (a) Odamız sirküleri ile, Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)'ndan alınan yazı kapsamında 2016 yılı "Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC)" Paris Memorandumu (Paris MoU) tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü Deniz Çalışanları Konvensiyonu (MLC 2006) ile ilgili denetim kampanyalarının 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilmiştir.

İlgi (b) Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) tarafından yayımlanan yazı ile, söz konusu 2016 yılı CIC' ler çerçevesinde Riyad MoU tarafından 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında,   "Pilot indirme/bindirme donanımları" ile ilgili olarak CIC uygulanacağı ve bu denetlemelerin IMO Resolution A.1045(27). da detaylı bir şekilde belirtilen pilot transferi donanımları için gerekliliklerin karşılandığından emin olunmasının amaçlandığı bildirilmiştir.

 

Riyad MoU tarafından Gemi Kaptanlarına, Denizcilik Şirketlerinin Yetkilendirilmiş Kıyı Personeline (DPA) ve mürettebata, bahse konu denetimler sonucunda  olası tutulmalara ve gecikmelerle maruz kalmamak adına yardımcı olacak   EK-3'de sunulan kontrol listesinin hazırlandığı,

 

Pilot Transfer Donanımları için yukarıda bahsi geçen IMO Resolution A.1045(27) dokümanının yanı sıra IMO circular MSC.1/Circ.1428 'nin dikkate alınmasının faydalı olacağı,

 

Ayrıca Tokyo, Karadeniz ve Hindistan MoU'larının 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında yük Güvenliği ve yük güvenliğinin sağlanması ile ilgilenen personel ve geminin emniyet gerekliliklerinin karşılandığından emin olunmasını hedefleyen, EK-4' te kontrol listesi sunulan  "Yük Güvenliği Donanımları" konusunda CIC uygulanacağı belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz