Menu

Duyurular


2015/8 Sayılı Genelgenin Uygulanması

SİRKÜLER NO:8.1/419-351 = 29/06/2015       

Gümrük Müşavirleri Derneği web sayfasındanalınan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlükleri dağıtımlı, 23.06.2015 tarih ve 41208501/010.06.02 sayılı “2015/8 Sayılı Genelgenin Uygulanması” hakkındaki yazısı yayımlanmıştır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
 
Ek: İlgi Uygulama
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz