Menu

Duyurular


2 Adet Bariyer Botu Alımı İşi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 296-250 = 07/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/04/2017 tarih ve 1361-264/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)’nün 07.04.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

Kuruluşlarının ihtiyacı olan “2 Adet Bariyer Botu Alımı İşi” ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son teklif verme tarihi olan 08.05.2017 saat: 14:00 olmak üzere Açık İhale Usulü ihaleye çıkarıldığı,

 

Söz konusu işe ait İdari Şartname, Sözleşme Taslağı ve Teknik Şartname dökümanlarına ihaleye teklif verecek isteklilerin, KEGM İdaresinden onaylı ihale dökümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirilmesinin zorunlu olduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

İletişim: Ramis KALKAVAN

              Kaptan S.II

Adres   : Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.

                Kemankeş Cad. No:63 Kat:4 Oda: 408

                Beyoğlu/ İstanbul

                Tel: 0212 334 45 00 Dahili: 4511

                Faks: 0212 292 29 06