Menu

Duyurular


100 Adet Ayrık Dipten Yanma Ünitesi’nin (DYÜ) Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 734-627 = 20/11/2015     

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/11/2015 tarih ve 4522-805/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“ Makine ve  Kimya  Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih ve 04580 sayılı yazısına atfen;
    
 - Kurumları'nın  ihtiyacı olan ve Güney Afrika'da yerleşik Rheinmetall-Denel firmasından sevk edilecek 100 Adet Ayrık DYÜ'nün sevke hazır durumda olduğu belirtilerek, söz konusu malzemelerin FOB Cape Town – Güney Afrika limanından Derince/İzmir/Mersin/İskenderun Limanlarından birine yazıları Ek'inde verilen ''İhale Dökümanı'' na uygun olarak taşıttırılacağı,

 - İlgi yazıları Ek'indeki Tablo'da istenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak, taşımaya ait tekliflerin, Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler ile Birlikte, kapalı zarf içerisinde 27/11/2015 Cuma günü saat 14:00'a kadar, Başkanlıklarına gönderilmesi,
 
İstenmektedir.
 
 İlgi yazı ve Ek'leri Odamız web sayfasında "www.denizticaretodasi.org.tr" adresinde ana sayfada "Genel" ve "Ticari"  Duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz