Menu

Duyurular


“I. Yeni Türk Ticaret Kanunu” Sempozyumu Hk.

SİRKÜLER NO: 11.8 / 0121-092 = 22/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/02/2011 tarih ve  678-97/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Sigorta Hukuku Türk Derneği tarafından;  14 Şubat 2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Deniz Ticareti” ve “Sigorta Hukuku” hükümlerine ilişkin olarak, “Birinci Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu” adıyla 08.04.2011 tarihinde ve 09:30-17:00 saatleri arasında Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi Teşvikiye’de düzenlenecek olup, sempozyum programı ilgilenecek üyelerimiz için Ek’te sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

Ek: Sempozyum programı 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz