Menu

Duyurular


“NO: 12 Duba, Güverte, Havuz / Kızak” Bakım Onarımı İşi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0104-078 =  22/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/02/2012 tarih ve   630-92 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 17.02.2012 tarih ve 1832 sayılı yazısına atfen;

 

Kuruluşlarına ait, “NO:102 Duba Güverte, Havuz / Kızak Bakım Onarımı İşi” için  hazırlanan iş emirleri doğrultusunda Yaklaşık Maliyet yapılacağı,

 

İlgi yazı Ek’inde yer alan iş emirlerinin, firmalarca hazırlanacak iş emirlerinden   oluşan Yaklaşık Maliyet Cetvelinin doldurulup, kaşelenip imzalanarak 22.02.2012 Çarşamba günü Saat  16:30 kadar (212) 292 89 68 No.lu fakslarına bildirilmesi,

 

istenmektedir.

 

N0:102 Duba İş Emirleri ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,
 
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz