Menu

Duyurular


“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

SİRKÜLER NO: 11.5 / 198-166 = 06/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/03/2017 tarih ve 825-169/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Kamu İhale Kurumundan "Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"  04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz