Menu

Duyurular


“Dünya Bankası İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL-IV) ve Avrupa Yatırım Bankası Kredi Grup Limiti ” Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0602-427 = 06/10/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/08/2011 tarih ve  3290-479/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İlgi: Türk Eximbank’ın 03.10.2011 tarih ve B.02.2.EXI.0.11.00.00.620 sayılı yazısına atfen;

 

1. Dünya Bankası kaynaklı ihracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL-IV) ve Avrupa Yatırım Bankası Kredisi kapsamında yapılan yeni düzenlemeler neticesinde EFİL-İV kapsamında firma limitinin 20,000.000ABD Doları, Avrupa Yatırım Bankası Kredisi kapsamında firma limitinin 12.500.000,- Avro olarak geçerliliğini korurken, grup limitinin kaldırıldığı,

 

2. Dünya Bankası kaynaklı İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi gemi/yat yapımı, makine imalat, elektrik-elektronik, otomotiv yan sanayi ve demir dışı metal sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmaların; Avrupa Yatırım Bankası Kredisi’nin ise sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik alarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla kullandırıldığı,

 

3. Her iki program kapsamında da finansman ihtiyacına konu hammadde, aksam/teçhizat, tesis ve yapı harcamaları işletme sermayesi veya yatırım kredileri ile finanse edilebilmekte olduğu,

 

 4.Projeleri Bankalarınca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara döviz cinsinden Libor/Eurlbor+1,5'den başlayan faiz oranlarıyla kullandırılacak kredilerin vadesi işletme kredileri İçin 1 yıl ödemesiz dönem dahil 5 yıl, yatırım kredileri için ise 2 yıl ödemesiz dönem dahil 7  yıl olduğu ve Kredi programları hakkında ayrıntılı bilgiye www.eximbank.gov.tr internet adresindeki, "Krediler" menüsünden ulaşılabildiği,

bildirilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: ilgi yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz