Menu

Duyurular


“Biga – 1” İsimli Arabalı Vapuru Hk..

SİRKÜLER NO: 23.1 / 712-500 =  23/11/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/11/2012 tarih ve  4478-579 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Çanakkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 15.11.2012 tarih ve 11617 sayılı yazısına atfen;

 

-İdarelerinin İştiraki olan ve Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.’nin kullanımında olup ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 1077 grostonluk Biga-1 (Fırkatepe) adlı geminin İl Genel Meclisince İdare kayıtlarından terkinine karar verildiği;

 

-İl Encümeninin 13.11.2012 tarih ve 353 sayılı karan gereğince 2286 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle satışa çıkarılmış olan geminin satış ihalesinin 04.12.2012 günü saat 16:00’da İî Encümeninin huzurunda yapılacağı,

 

bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz