Menu

Duyurular


“Takas İşlemleri – KKDF” Konulu Genelge

SİRKÜLER NO: 8.1 / 013-013 = 05/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/01/2017 tarih ve 65-16/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri dağıtımlı 02.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı "Takas İşlemleri - KKDF" konulu Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile özetle;

 

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3. maddesinin 12 numaralı bendinde Takas'ın, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayıldığı, takas ödeme şekli beyan edilen ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin söz konusu Genelge'de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlem tesis edilmesi halinde söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacağı, belirtilmektedir.

 

Söz konusu yeni Genelge Ek'te yer almakta olup, 28.06.2013 tarih ve 2013/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz