Menu

Duyurular


“Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

SİRKÜLER NO: 11.5 / 222-188 = 13/03/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/03/2017 tarih ve 962-199/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13 Mart 2017 Tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘Özel tüketim vergisiz veya özel tüketim vergisi düşük olan akaryakıt satışlarında temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin mutabakatsızlığa konu akaryakıt temini Kurum tarafından geçici olarak durdurulur.’ 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz