Menu

Duyurular


“Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO: 11.4 / 097-075 = 11/02/2011

 

lgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/02/2011 tarih ve 575-75/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 07/02/2011 tarih ve 395 sayılı yazısına atfen;

 

1-     31 Aralık 2010 tarihli 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre; Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetki belgesi olan veya yetkilendirilen acentelerin, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü birimlerinde işlem yapabilmek için taahhütte bulunarak Genel Müdürlük bilgi işlem sistemi üzerinden şifre almalarının gerektiği,

 

2-     Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü HSSB Sistemi üzerinden işlem yapmak için şifre alan acentelerin gemi geliş dilekçelerini ve diğer mali işlemleri sistem üzerinden yapabilecekleri gibi  yükümlülükleri gemilerin sağlık işlerine ait sertifika ve belgelerini de çıkararak diğer kurumlara sunabilecekleri, yeni sistemin verimli bir uygulama olacağının düşünüldüğü,

 

3-     İlgili Yönetmelik değişikliği gereği; 01/03/2011 tarihinde başlayacak olan Uygulama ve HSSB Sisteminin işleyişi konuları ile ilgili Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkililerince bil bilgilendirme toplantısı yapılacağı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, 15/02/2011 Salı günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkililerince Uygulama ve HSSB Sisteminin işleyişi konuları ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz