Menu

Duyurular


“6 Adet Kılavuz Hizmet Botu” İhale İlanı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 224-190 = 13/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/03/2017 tarih ve 974-204/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 10.03.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi yazıda, Kuruluşlarının ihtiyacı olan  "6 Adet Kılavuz Hizmet Botu Alımı" işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son teklif verme tarihi olan 19.04.2017 Saat 14:00 olmak üzere Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkıldığı ve söz konusu işe ait İdari Şartname, Sözleşme Taslağı, Teknik Şartname ve Standart form dokümanlarına ihaleye teklif verecek olanların, İdareleri'nden onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesinin zorunlu olduğu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Not: Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)'ın  web sayfasından (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YeniIhaleArama.aspx)  ihale yıl ve numarası (2017 / 105577) ile arama yapılarak ulaşılmaktadır.

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz