Menu

Duyurular


“2 Adet Römorkör Alımı” İhale İlanı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 235-201 = 16/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/03/2017 tarih ve 1040-211/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi yazıda, Kuruluşlarının ihtiyacı olan  " 2 Adet Romorkör Alımı" işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son teklif verme tarihi olan 26.04.2017 Saat 14:00 olmak üzere Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkıldığı ve söz konusu işe ait İdari Şartname, Sözleşme Taslağı, Teknik Şartname ve Standart form dokümanlarına ihaleye teklif verecek olanların, İdareleri'nden onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesinin zorunlu olduğu

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz