Noter Vekalet Ücreti

Resmi noter makbuzu mucibince alınır.