Menu
 • slidebg1
  Geleneksel Özlem Yemeği 2019
  117. Yılımızda Geleneksel Özlem Yemeğimiz Değerli Üyelerimiz ve Davetlilerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Sahil Sağlık Merkezi Talimatı

  28.01.2020

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 59-42 = 28/01/2020DenizcilerDüzgit Gemi Acenteliği’nden alınan 27.01.2020 tarihli e-posta mesajında;“Sahil Sağlık Merkezinden alınan yenitalimata göre Çin limanlarından gelen veya son 10 limanında Çin limanlarınauğramış olan tüm gemilerin Türk karasularına girdikten sonra tüm personellerinateşleri ölçülerek tayfa listesine yazılması veya ayrı bir liste olarak sağlıkbotuna marıtıme declaratıon formuyla birlikte teslim edilmesi gerektiğiniönemle bildirmişlerdir. Bu süreç içerisinde iç limana giden gemiler dahil olmak üzere tüm gemilerin marıtımedeclaratıon formunun mail olara Devamı

 • Sağlık Teması Olacak Transit Gemiler

  27.01.2020

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 58-41 = 27/01/2020DenizcilerDüzgit Gemi Acenteliği’nden alınan 27.01.2020 tarihli e-posta mesajında;“Sahil sağlık merkezi talebine göre özellikleÇin’deki salgın dolayısıylagemilerin Marıtıme Declaratıon Form’larının eksiksiz doldurularak geminingeçişinden önce mail olarak gönderilmesi gerektiğini önemle belirtmişlerdir.Sağlık sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki adreslere formlarıngönderilmesi gerektiği,”Belirtilmektedir.canakkale@hssgm.gov.trcssdm@mynet.comSayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGene Devamı

 • Egzoz Gazı Temizleme Sistemlerinin Kullanım Dışı Kalması

  27.01.2020

  SİRKÜLER NO: 20.1 / 54-40 = 27/01/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 24.01.2020 tarih ve 286-85/2020sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Uluslararası DenizTicaret Odası (ICS)’nın 16.01.2020 tarih ve ENV(20)02 sayılı yazısına atfen;“ICS Çevre Alt Komitesi’nin aldığı karar doğrultusundaSekreterya tarafından hazırlanan, Egzoz Gazı Temizleme Sistemi (Exhaust GasCleaning System-EGCS) arızalanması durumunda yapılması gerekenler ve izlenecekiş akış şeması da dahil olmak üzere yakıt değişimi ile ilgili uygulamalarıiçeren taslak kılavuz Odamıza iletilmiştir. Sistemdeb Devamı

 • Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği’nin Yürürlüğe Girmesi

  27.01.2020

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 53-39 = 27/01/2020İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli LimanBaşkanlığı’ndan alınan 24.01.2020 tarih ve E.167 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“a)Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2020 tarih ve35052247-120.01.02-E5185 sayılı yazısı.b)17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi ve SuAraçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği.İlgi (a) yazı ile21.12.2004 tarih ve 25677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi ve DenizAraçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan ArındırmaYönetmeliği'ni mülga eden ilgi (b) Yöne Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2020 Week 04”

  27.01.2020

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 52-38= 27/01/2020Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan24.01.2020 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2020 Week 04” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • REMINDER FONASBA YOUNG AGENT & BROKER AWARD 2020

  22.01.2020

  SİRKÜLER NO: 6.12 /047 -037= 22/01/2020Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 22.01.2020tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “YOUNG SHIP AGENT OR SHIPBROKER OF THEYEAR AWARD 2020” hakkındaki yazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

  21.01.2020

  SİRKÜLER NO: 10.1 / 45-35 = 20/01/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.01.2020 tarihve 194-58/2020 sayılı yazısı. İlgi yazı ile;“17 Ocak 2020 Tarih ve31011 sayılı Resmî Gazete’de;7204TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında GelirÜzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi KaçakçılığınaEngel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DairKanun,7205TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ÜzerindenAlınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının OnaylanmasınınU Devamı

 • Klas Kuruluşları Listesi

  21.01.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 44-34= 20/01/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.01.2020 tarihve 193-59/2020 sayılı yazısı. Ulaştırma ve AltyapıBakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 16.01.2020 tarihli ve4394 sayılı yazısına atfen;“BakanlıkMakamının 25.12.2006 tarihli ve 28342 sayılı Olur'u doğrultusunda Deniz TicaretFilosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında KanununUygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği BakanlıklarıncaKabul EdilenKlas Kuruluşlarının listesinin yürürlüğe girdiği ve daha sonraki süreçtegerekli durumlarda yeniden düzenlenen bu list Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2020 Week 03”

  21.01.2020

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 43-33= 20/01/2020Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 20.01.2020tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2020 Week 03” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

  17.01.2020

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 42-32= 17/01/2020Sayın Üyemiz.T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan;“Gemi ve Su Araçlarında Gazdan ArındırmaYönetmeliği” 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmışolup, söz konusu Yönetmelik ekte bilginize sunulmaktadır.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk:İlgi YönetmelikEkleri için tıklayınızDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı