Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Baltıc Exchange Weekly Freıght Market Reports Week 46

  19.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 811-566= 19/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan18.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 46 konulu yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

  19.11.2019

  SİRKÜLER NO: 11.2 / 810-565 = 19/11/2019T.C. Ulaştırmave Altyapı Bakanlığınca, 19.11.2019 tarih ve 30953 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Deniz TicaretiGözetim Hizmetleri Yönetmeliği ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerini rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenel SekreterEk: DenizTicareti Gözetim Hizmetleri YönetmeliğiDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri

  15.11.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 806-563 = 15/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 15.11.2019 tarih ve 5049-793/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve DışTicaret Bölge Müdürlüğü’nün web sayfasında;“Dış Hatlara Sefer YapanGemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki5/1806sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 18.11.1961 tarihli ve 10961sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişolanYönetmelikve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan08.05.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge ile 04.10.1991 tarihli ve 199 Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 46”

  15.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 805-562= 15/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan15.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2019 Week 46” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • 2020 Yılı Deniz Ticaret Odaları Gemi Acenteliği Eğitimi/Seminer Programı

  15.11.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 802-561 = 13/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 12.11.2019 tarih ve 5036-788/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“2020 yılında Odamız Merkez ve şubeleriileMersin DenizTicaret Odası'ndadüzenlenecek gemi acenteliği eğitimleri ile gemiacenteliği yenileme eğitim seminerlerinin tarihlerini gösterenGemiAcenteliği Eğitim/Seminer Programıekte yer aldığı,”Belirtilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Baltıc Exchange Weekly Freıght Market Reports Week 45

  12.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 798-560= 12/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan12.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 45 konulu yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Elektronik Tebligatın Yaygınlaştırılması

  08.11.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 797-559= 08/11/2019İlgi; T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleriGenel Müdürlüğü’nün 31.10.2019 tarih ve E.532/26060 sayılı yazısı.İlgi yazı ile;Uzunyargılamaların en önemli sebeplerinden biri tebligat sürecinin uzunluğu olup,yargılama sürecinin kısaltılması ve adil yargılanma hakkının temini açısındantebligatın hızlı yapılması önem arz etmektedir. Tebligat, kişilerin Anayasa vetemel kanunlarla güvence altına alınan adil yargılanma, iddia ve savunmadabulunma, idari işlem ve eylemlerden haberdar olma ve gerektiğinde bunlara karşıkanun yoluna başvurma haklarının korunması bakımından Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 45”

  08.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 796-558= 08/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan08.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2019 Week 45” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

  08.11.2019

  SİRKÜLER NO: 10.2 / 795-557= 08/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.11.2019 tarihve 4991-775/2019 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama TebliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:28)'de,26.4.2014 tarihli ve28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi GenelUygulama Tebliğinin(II/A-1.2.2.) bölümününbeşinci paragrafından sonra gelmek üzere,‘‘Özet fatura onaylamaya yetkili gümrükmüdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatıçe Devamı

 • Sefer Duyurusu

  08.11.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 794-556 = 08/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.11.2019 tarih ve 4997-773/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;İstanbulLiman Başkanlığı’nın 04.11.2019 tarih ve 10542 sayılı yazısına atfen;“Denizde ve Haliç'te Su Sediment Kalitesi veHaliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi İşi kapsamında İstanbul Liman Başkanlığıİdari Sahasında kalan ve ilgi yazı Ek'inde belirtilen koordinatlarda TÜBİTAKMARMARA ve TÜBİTAK ANADOLU araştırma gemileri ile 11.11.2019 - 21.11.2019 tarihleriarasında hava ve deniz müsaadeli olarak örnekleme ve izleme çalışmaları Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı