Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısına Görüş

  23.08.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 640-446= 23/08/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 23.08.2019 tarih ve 3040-561/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 16.08.2019 tarih ve 8433 sayılı yazısındanbahisle;“TehlikeliMalların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının(ADR) A ve B ekleri ile Tehlikeli Malların Demiryolu ile UluslararasıTaşımacılığına İlişkin Yönetmelik (RID) hükümlerinin uyumlulaştırılmasıamacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç UlaştırmaKomitesi'nin Tehlikeli Malların taşınma Devamı

 • Yerel Deniz Trafiğinde Seyir Yapan Gemilerin Aydınlatma Kuralları

  23.08.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 639-445 = 23/08/2019İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul LimanBaşkanlığı’nın21.08.2019 tarih ve 58799809-010.07.02-E.7854 sayılı yazısı. İlgi yazı ile; İstanbulValiliği 17.10.2018 tarih ve 68 sayılı Günübirlik Deniz Turizmi Kurul Kararınaatfen;“İstanbullimanı yerel deniz trafiğinde seyir yapan bazı gezinti gemilerinde;silyon-borda ve pupa fenerlerinin uygunsuz olduğu, fenerlerin fizikiyapılarının gemi boyları ile orantılı olmadığı, ışık şiddetlerinin 200 metremesafeden dahi fark edilemediği, kırmızı borda feneri yerine turuncu renkliışık kullanıldığı, siperlen Devamı

 • Tarifelerin Güncellenmesi

  22.08.2019

  SİRKÜLER NO: 1.2  / 638-444 = 22/08/2019T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KıyıEmniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk ŞubeMüdürlüğü’nün 20.08.2019 tarih ve 78024948-940-E.43172 sayılı yazısında; “Kuruluşumuzca uygulanmakta olan; Fenerler ve Tahlisiye ÜcretleriTarifesi ile Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi güncellendiği,”Belirtilmektedir.   SayınÜyelerimizin bilgilerine rica ederiz.  Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği  EminEMİNOĞLUGenelSekreter Ek 1: İlgiYazıEk 2: KılavuzlukTarifesiEk3: Fener ve Tahlisiye TarifesiDağıtım:Tüm ü Devamı

 • “Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türk Eximbank Sunumları

  22.08.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 637-443 = 22/08/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 22.08.2019 tarih ve 3025-554/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Odamızın Ağustos Ayı Olağan MeclisToplantısı’nda Kredi Garanti Fonu (KGF)  ve Türk Eximbank yetkilileritarafından gerçekleştirilen sunumlar Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr“Genel Duyurular” ve “Devlet Destekleri 2019” başlıkları altında yayınlanmaktaolup ayrıca yazımız Ek’inde de e-posta olarak gönderilmektedir. KGF sunumunda 2019 yılı projeleri arasında,  - KOBİ Değer Kredisi 1 kapsamında: 2017cirosu 25 Devamı

 • Fonasba Young Agent Award Wınner Announced

  22.08.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 634-442= 22/08/2019,Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan22.08.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen FONASBA YOUNG AGENT AWARD WINNER ANNOUNCED konulu yazısı ektesunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.   Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği  EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali

  22.08.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 633-441 = 22/08/2019T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbulLiman Başkanlığı’ndan alınan 21.08.2019 tarih ve E.7969 sayılı yazısında; “İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliğiTicaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, ilgili federasyonlar, Gençlik ve Sporİl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda aşağıda detayı verilen yarış yapılacaktır. YarışmanınAdı                                                           Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali  Parkuru Maltepe Orhangazi Şehir Parkı 24-25 Ağustos2019  Kınalıada Etrafı 24 Ağustos 2019 Saat: 09.30– 13.00 Yarışlarla ilgili ö Devamı

 • Seyir Yardımcıları Kriterleri

  22.08.2019

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 632-440= 21/08/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 21.08.2019 tarih ve 3019-552/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Kıyı Emniyeti GenelMüdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2019 tarih ve E.41291sayılı yazısından bahisle; “25.05.2009 tarihli ve 27238 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananSeyir Yardımcıları Yönetmeliği kapsamında, Türk Deniz Yetki Alanlarındakullanılacak olan seyir yardımcıları kriterlerinin, IALA standartlarına uygunolarak hazırlandığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sitesi https://www.kiyiemniyeti. Devamı

 • Özürlü İstihdamı

  22.08.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 631-439 = 21/08/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 21.08.2019 tarih ve 3014-551/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Türkiye İş KurumuGenel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.04.2013 tarih ve91550395-903.7-10909 yazısından bahisle; “İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne gönderilen ilgi yazıile;ŞehirHatları Turizm San. Tic. A.Ş.'nin, Çalışma Genel Müdürlüğü’ne yazmış olduğu01.03.2013 tarih ve 4322 sayılı yazıya istinaden, engelli istihdamlarına esasteşkil edecek sayının tespiti hususunda, 854 sayılı Deniz İş Devamı

 • Çanakkale Boğaz Köprüsü Çalışmaları

  21.08.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 630-438 = 21/08/2019DenizcilerDüzgit Gemi Acenteliği’nden alınan 21.08.2019 tarihli e-posta mesajında;“Çanakkale Boğaz Köprüsü çalışmaları uzamasınedeni ile kuzey yönlü trafik kapanış süresi uzamıştır. Sadece 2 Gemiplanlamaya dahil edilmiştir. (SAFFET ULUSOY ve APOSTOLOS II) Kuzey yönlügemiler için henüz açılış saati kesin değildir. Güney yönlü gemiler için trafikaçık olduğu hususu,”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Marmara Denizindeki Sismik Çalışmalar

  21.08.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 629-437 = 21/08/2019DenizcilerDüzgit Gemi Acenteliği’nden alınan 21.08.2019 tarihli e-posta mesajında;“Marmara Denizinde yapılan Sismik çalışmalarbugün itibari ile bittiği, Gemilerin normal trafik ayrım hattında seyirlerinedevam etmeleri hakkında bilgilendirme yapılması gerektiği,”Belirtilmektedir.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı